Nahoru

Druki do pobrania

(16kb)
(27kb)
(18kb)
(16kb)
(14kb)
(27kb)
(38kb)

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Správce osobních údajů:
Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace
se sídlem: Školní 438, 739 91 Jablunkov,
IČO: 70640076
jednající: ředitelkou školy Mgr. Urszulou Czudek
 
v souladu s článkem 37 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze
dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) oznamuje jmenování pověřence pro ochranu osobních údajů.
 
Kontaktní údaje pověřence pro zveřejnění podle Článku 37 obecného nařízení o ochraně osobních údajů:
Mgr. et Mgr. Bc. Hana Vitásková, e-mail: jablunkov@viavis.cz