Nahoru

Informacje


Informacje dotyczące uczniów korzystających z świetlicy szkolnej

 Szanowni rodzice
  • Nasza świetlica szkolna czynna jest od godziny 11:20 do godziny 15:30
  • Dokładny czas odejścia dziecka ze świetlicy prosimy wpisać do zgłoszenia
  • Każdą zmianę należy zgłosić wychowawczyni świetlicy szkolnej PISEMNIE LUB NA BAKALAŘÍCH      
Dalsze informacje:
  • Opłata za świetlicę wrzesień - grudzień wynosi 400 Kč. Dzieciom, które korzystać będą ze świetlicy tylko dwa razy w tygodniu, opłata obniża się na połowę (50,-kč /miesiąc)
  • Opłatę można uiścić w systemie BAKALÁŘI w profilu rodzica wg rozporządzeń wychowawcy klasy
  • Od 1. 1. 2024 o opłatach za świetlicę będzie decydować zarządca szkoły - Miasto Jabonków.
  • Informujemy również, iż na podstawie decyzji Rady Miasta Jabłonkowa z dnia 5.12.2023 opłata za świetlicę szkolną od 1.1. 2024 jest wyższa o 50 Kč tj. 150 Kč na miesiąc. Cena od stycznia 2024 do czerwca 2024 wynosi 900 Kč. Dzieciom, które korzystać będą ze świetlicy szkolnej tylko dwa razy w tym tygodniu opłata wynosi 50 Kč/miesiąc czyli od stycznia 2024 do czerwca 2024 cena wynosi 300 Kč. Opłate realizujemy według poleceń wychowawcy.
  • O ewentualnych zmianach będziemy  informować  na stronach internetowych szkoły i w systemie szkolnym BAKALÁŘ

Wychowawca świetlicy szkolnej
Agnieszka Dušková