Nahoru

Fundusz Pomocy Polakom

Projekt "Klub Młodego Czytelnika" jest realizowany w Polskiej Szkole Podstawowej w Łomnej Dolnej w okresie od maja do grudnia 2017 roku. Celem projektu jest wsparcie uczniów w wieku od 5 do 12 lat w ich czytaniu, rozumieniu przeczytanego tekstu i zabawy z książką. Projekt jest uzupełnieniem szkolnego planu nauczania i odbywa się poza lekcjami.

W ramach projektu są realizowane:
  • konkursy recytatorskie uczniów PSP Łomna Dolna
  • regularne spotkania z książką
  • regularne zajęcia Kółka Czytelniczego
  • realizacja warsztatów z książkami 

Rezultatem projektu jest stworzenie kącika czytelniczego i aktywna propagacja czytania między dziećmi. 

"Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą".


Projekt "Klub Młodego Czytelnika" je realizován Polskou základní školou v Dolní Lomné v období od května do prosince 2017. Cílem projektu je podpora čtenářské gramotnosti děti školního věku od 5 do 12 let formou čtenářského kroužku.

Projekt je doplněním vzdělávacího plánu a soustřeďuje se na neformální vzdělávání mimo školní výuku.

Do aktivit projektu náleží:
  • realizace recitační soutěže žáků PSP Dolní Lomná
  • pravidelná setkání s knihou
  • výuka v čtenářském koutku
  • realizace knižních workshopů (výroba papíru, obálek). 

Výstupem z projektu je vytvoření čtenářského koutku a atraktivní propagace čtenářství mezi dětmi.