Nahoru

Ścieżka edukacyjna

Ścieżka edukacyjna Mionsz

wycieczka poznawcza do puszczy, nie tylko dla miłośników przyrody
WebQuest  dla  4 i 5 klasy szkoły podstawowej  
Krzysztof  Gąsiorowski

Wstęp


             Puszcza Mionsz  rozpościera się niedaleko miasteczka Jabłonków, leżącego w pobliżu granicy z Polską. Znane jest ono z międzynarodowego festiwalu folklorystycznego, nazywanego " Gorolskim Świętem " oraz licznych imprez regionalnych. Wspomniany obszar jest oddalony około 9 kilometrów na południowy zachód od wspomnianego miasteczka. Dokładnie między gminami Dolna i Górna Łomna wznosi się góra Mionsz ( 893 m n.p.m ), a wokół niej puszcza Mionsz, o powierzchni około 170 hektarów.
Roślinność puszczy już na pierwszy rzut oka zasadniczo różni się od pozostałej szaty roślinnej okolicznych lasów. To przede wszystkim buki i jodły odznaczające się bardzo wyraźnie od świerkowego drzewostanu. Tworzą one ostatni zakątek naturalnych  lasów mieszanych, tak kiedyś typowach w Beskidach. Jest to ostatni taki zakątek w Republice Czeskiej.
            Puszcza jest obszarem ściśle chronionym , dlatego ingerencja człowieka jest bardzo ograniczona. Umożliwia nam obserwację naturalnego  działania sił przyrody. Obserwowanie puszczy jest zajęciem bardzo ciekawym i pouczającym, dla zainteresowanch wręcz pasjonującym. Nie możemy jednak zapomnieć, że drzewostan pozostawiony sam sobie, może być dla człowieka niebezpieczny. Przewracające się drzewa, uschnięte konary mogą być dla nas poważnym zagrożeniem, pamiętajmy o bezpieczeństwie swoim i  naszych podopiecznych.
            Oprócz niezliczonej ilości owadów i płazów tu występujących, koniecznie należy wspomnieć o większych drapieżnikach takich jak ryś i wilk, a nawet od czasu do czasu pojawiający się niedźwiedź. Jest to możliwe dzięki połączeniu puszczy Mionsz z innymi kompleksami leśnymi.
http://www.beskydy.ochranaprirody.cz

GALERIE LOMNA SCIEZKA
foto: www.google.cz

Ten wspaniały obszar był bardzo długo zamknięty dla zwiedzających. Dopiero całkiem niedawno, w maju 2005 roku dzięki usilnym staraniom dolnołomniańskiego Urzędu Gminy  teren puszczy został uroczyście otwarty. Powstała ścieżka edukacyjna dostępna dla wszystkich turystów i miłośników przyrody.
http://www.dlomna.trz.cz/

Edukacyjna ścieżka Mionsz

Długość ścieżki edukacyjnej  wynosi 7 km. Trasa ma 10 punktów poznawczych. Celem tak pomyślanej ściżki  jest umożliwienie obejrzenia legendarnej beskidzkiej puszczy, bez naruszania jej spokoju. Trasa jest dostępna od 1 czerwca do 15 września, średnio wymagająca z najwyższym punktem  330 m. Zwiedzanie trwa od 3 do 4 godzin , ścieżka jest  przeznaczona  wyłącznie dla osób pieszych. Nierówności terenu nie pozwalają  na poruszanie się wózków dziecięcych oraz osób niepełnosprawnych. Zejście ze ścieżki  jest niedozwolone i niebezpieczne. W punktach zatrzymania,  znajdują się tablice informacyjne omawiające faunę i florę  oraz zasiedlanie tego terenu. Tablice są wielojęzyczne, bogato ilustrowane.

Zadanie

-  poznać i zapamiętać jak największą ilość roślin i zwierząt
-  czym różni się las naturalny ( puszcza) od zwykłego lasu gospodarczego
-  jak wyglądało zasiedlanie tego obszaru przez ludzi, jak żyli miejscowi górale

Proces

Na zajęciach przybliżamy uczniom najważniejsze informacje oraz ciekawostki przyrodnicze, przeprowadzamy również szkolenie dotyczące zachowania się na terenie puszczy. Informujemy uczniów o terminie wycieczki oraz o zadaniach jakie będą postawione.  Wyprawę organizujemy koniecznie z przewodnikiem, tylko on rzetelnie przekaże uczniom wszystkie informacje.Podczas wycieczki zatrzymujemy się przy poszczególnych tablicach informacyjnych. Uczniowie starają się zapamiętać jak najwięcej, wypytują przewodnika o najróżniejsze ciekawostki. Staramy się aktywizować uczniów oraz wytwarzamy atmosferę współzawodnictwa poprzez podział na dwie rywalizujące grupy. Każda z nich ma swojego przewodniczącego, który czuwa nad właściwym poziomem zbierania informacji. Po zajęciach w terenie, grupy będą musiały omówić i zebrać zgromadzone wiadomości.Mile widziane będą ilustracje tematyczne.

Ewaluacja

Na zajęciach podsumowujących obie grupy prezentują zdobyte informacje o puszczy Mionsz. Ich odpowiedzi w zależności od jakości merytorycznej powinny być różnie punktowane.

Wymagania

Minimalne

Średnie

Dobre

Bardzo dobre

Punkty

Poznać i zapamiętać jak
największą ilość przedstawicieli
roślin i zwierząt

wymienienie tylko kilku przedstawicieli świata fauny i flory

przedstawiają zadawalającą liczbę roślin i zwierząt

zaprezentowanie wszystkich poznanych gatunków roślin i zwierząt

pełna wypowiedź oparta o samodzielnie wykonane ilustracje

1-4

Różnice pomiędzy
puszczą i lasem
gospodarczym.

tylko mniej ważne różnice

wymienienie tych najważniejszych

szerokie przedstawiwnie wszystkich aspektów tych różnic

       ..............

1-3

Zasiedlanie obszaru przez ludzi, życie miejscowych górali

wypowiedź niewystarczająca

przedstawienie faktycznego zasiedlania terenu w oparciu o zdobyte wiadomości

szczegółowe informacje wzbogacone o wypowiedzi o życiu miejscowych górali

zaprezentowanie ilustracji domostw oraz strojów regionalnych

1-4


Podsumowanie

Celem zajęć było przybliżenie i zapoznanie uczniów z fauną i florą tego unikatowego zakątka w Beskidach. Poznanie miejscowych zwyczajów, historii regionu oraz ludzi tu zamieszkujących - górali beskidzkich.

Fotografie i literatura 
www.google.cz
www.dlomna.trz.cz
www.beskydy.ochranaprirody.cz