Nahoru

Świetlica szkolna

Informacje dotyczące uczniów korzystających z świetlicy szkolnej 
Szanowni rodzice
  • Nasza świetlica szkolna czynna jest od godziny 11:20 do godziny 15:30
  • Dokładny czas odejścia dziecka ze świetlicy prosimy wpisać do zgłoszeniaKażdą zmianę należy zgłosić wychowawczyni świetlicy szkolnej PISEMNIE LUB NA BAKALAŘÍCH     
Dalsze informacje:
  • Opłata za świetlicę wrzesień - grudzień wynosi 400 Kč. Dzieciom, które korzystać będą ze świetlicy tylko dwa razy w tygodniu, opłata obniża się na połowę (50,-kč /miesiąc)
  • Opłatę można uiścić w systemie BAKALÁŘI w profilu rodzica wg rozporządzeń wychowawcy klasy
  • Od 1. 1. 2024 o opłatach za świetlicę będzie decydować zarządca szkoły - Miasto Jabonków.
  • O ewentualnych zmianach będziemy  informować  na stronach internetowych szkoły i w systemie szkolnym BAKALÁŘ

Plan dnia

 Czasowe rozplanowanie zajęć w świetlicy

11.20 – 13.00 – obiad, higiena osobista, psychohigiena, zabawy i zajęcia wypoczynkowe z uwzględnieniem potrzeb indywidualnych dziecka, wspólne czytanie

13.00 – 13.30 – zabawy relaksowe, kółeczko wychowawcze, opawiadania z dziećmi, gry dydaktyczne, zabawy integracyjne

13.30 – 14.30 – zajęcia rozwijające zainteresowania z zakresu zajęć plastycznych, praktycznych, sportowych, muzycznych i przyrodniczych, przechadzki, zabawy na boisku, w parku lub w sali gimnastycznej

14.30 – 15.30 – zabawy psychomotoryczne, zajęcia rekreacyjne, gry wg zainteresowań, zabawy towarzyskie, gry sceniczne, zagadki, krzyżówki, kwizy, gry planszowe wg wyboru


REGULAMIN WEWNĘTRZNY ŚWIETLICY SZKOLNEJ PRZY SP im. H. SIENKIEWICZA W JABŁONKOWIE