Rozkład lekcji - Klasa 1


       1            2           3            4            5       6      7   
po  JP JP NOŚ     
wt  JP  M  JP  NOŚ     Religia 

śro  JP WM WF WF    Kółko
J. angielskiego 
Kółko
sensoryczno
-plastyczne
 
czw  JP M WPL ZPR    Kółko
taneczne
 
 pią JP JP  WPL    Kółko
szachowe
 

  

Rozkład lekcji - Klasa 2


       1            2           3            4           5       6      7   
po  JP JP NOŚ  JCz   
wt  JP  M  JP  NOŚ JCz   Religia 

śro  JP WM Wf Wf    Kółko
J. angielskiego
Kółko
plastyczne 
czw  JP M WPl JCz
 Kółko
taneczne
 
 pią JP M ZPr  WPl    Kółko
szachowe
 

   

Rozkład lekcji - Klasa 3


       1            2           3            4            5        6      7   
po  JP JCz NOŚ
JP  Kółko
czytelnicze
wt  JA  JP  M  NOŚ  JCz   Religia 

śro  M WM WF WF JP   Kółko
sensoryczno -plastyczne
czw  JP M JCz M ZPr  Kółko
taneczne
 
 pią JA JP JP  WPl
 Kółko
szachowe
 


Rozkład lekcji - Klasa 4


       1            2           3            4           5       6      7   
po  JP JCz NOK NOK JP Robotyka
wt  JA  JA  M  NOP  JCz
Religia 

śro  M WM WF WF JP JCz  Kółko
sensoryczno-
plastyczne 
czw  JP M JCz ICT ZPr Kółko
taneczne
 

 pią JA JP JP  WPl
   Kółko
szachowe
 


Rozkład lekcji - Klasa 5


       1            2           3            4            5           6            7      
po  JP JCz NOK NOK  JP Robotyka
wt  JA  JA  M  NOP JCz  Religia

śro  M WM WF WF JP  JCz Kółko
sensoryczno -
plastyczne 
czw  JP M JCz ICT ZPr Kółko
taneczne
 

 pią JA JP JP  WPl
 Kółko
szachowe
 


Szkoła podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Łomnej Dolnej

 Łomna Dolna 70

739 91 Jabłonkow