Rozkład lekcji - Klasa 1


       1            2           3            4            5       6      7   
po  JP JP NOŚ      Kółko
sportowe
wt  JP  M  NOŚ  JP     Religia 
śro  JP NOŚ JP      Kółko
taneczne 
czw  JP M WPL  ZPr     Kółko
JA
 
 pią JP JP   WPl    Kółko
szachowe
 

  

Rozkład lekcji - Klasa 2


       1            2           3            4           5       6      7   
po  JP JP NOŚ   JCz   Kółko
sportowe
wt  JP  M  NOŚ  JP JCz    Religia 
śro  JP Wf Wf WM     Kółko
taneczne 
czw  JP M WPL  JCz    Kółko
JA
 
 pią JP ZPr  WPl    Kółko
szachowe
 

   

Rozkład lekcji - Klasa 3


       1            2           3            4            5        6      7   
po  JP JP JCz JCz    Kółko
sportowe
wt  JA  JA  M  JP  JP   Religia 
śro  JP WF WF WM M   Kółko
taneczne 
czw  JP M M JP NOŚ   Kółko
JA
 
 pią JA NOŚ JCz  WPl/ZPr WPL/ZPr   Kółko
szachowe
 


Rozkład lekcji - Klasa 4


       1            2           3            4           5       6      7   
po  JP JP JCz JCz    Kółko
sportowe
wt  JA  JA  M  JP   NOK  Religia 
śro  JP WF WF WM
JCz  Kółko
taneczne 
czw  JP M M JP NOP  Kółko
JA
 
 pią JA NOP JCz  WPl/ZPr WPL/ZPr   Kółko
szachowe
 


Rozkład lekcji - Klasa 5


       1            2           3            4            5           6            7      
po  JP JP JCz JCz  ICT  Kółko
sportowe
wt  JA  JA  M  JP NOK  Religia 
śro  JP WF WF WM
JCz  Kółko
taneczne 
czw  JP M M JP NOP  Kółko
JA
 
 pią JA NOP JCz  WPl/ZPr WPL/ZPr   Kółko
szachowe
 


Szkoła podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Łomnej Dolnej

 Łomna Dolna 70

739 91 Jabłonkow