Rozkład lekcji - Klasa 1


       1            2           3            4            5       6      7   
po  JP JP NOŚ      Kółko
sportowe
wt  JP  JP  M  WPl     Religia 

śro  JP WM WF WF      Kółko
taneczne 
czw  M JP JP  WPl    Kółko
JA
 
 pią JP ZPr  NOŚ    Kółko
szachowe
 

  

Rozkład lekcji - Klasa 2


       1            2           3            4           5       6      7   
po  JP JP NOŚ      Kółko
sportowe
wt  JCz  M  M  JP
  Religia 

śro  JP WM Wf Wf     Kółko
taneczne 
czw  M JP NOŚ WPl JCz   Kółko
JA
 
 pią JCz JP ZPr  WPl JP   Kółko
szachowe
 

   

Rozkład lekcji - Klasa 3


       1            2           3            4            5        6      7   
po  JP JP NOŚ
  Kółko
sportowe
wt  JA  JP  M  M  JCz   Religia 

śro  JP WM WF WF JCz   Kółko
taneczne 
czw  M JP JP WPl JCz  Kółko
JA
 
 pią JA M JP  NOŚ ZPr   Kółko
szachowe
 


Rozkład lekcji - Klasa 4


       1            2           3            4           5       6      7   
po  JP JP NOK NOK ICT  Kółko
sportowe
wt  JA  JA  M  JP   JCz Religia 

śro  JP WM WF WF JCz   Kółko
taneczne 
czw  M JP NOP WPl
JCz  

 pią JA JCz M  ZPr JP   Kółko
szachowe
 


Rozkład lekcji - Klasa 5


       1            2           3            4            5           6            7      
po  JP JP NOK NOK  ICT  Kółko
sportowe
wt  JA  JA  M  JP JCz  Religia

śro  JP WM WF WF JCz   Kółko
taneczne 
czw  M JP NOP WPl
JCz  

 pią JA JCz M  ZPr JP   Kółko
szachowe
 


Szkoła podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Łomnej Dolnej

 Łomna Dolna 70

739 91 Jabłonkow