Nahoru

O szkole

Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace,
elokované pracoviště Dolní Lomná

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie
filia Łomna Dolna

Siedziba - sídlo: 739 91  Dolní Lomná 70

Status prawny - právní forma: jednostka budżetowa - příspěvková organizace

Organ prowadzący -  zřizovatel: Gmina Łomna Dolna - Obec Dolní Lomná

Dyrektor szkoły - ředitel školy: mgr Urszula Czudek

Kierownik placówki - vedoucí pracoviště: mgr  Marcela Szotkowska

Telefon: + 420 558 358 724,  + 420 778 168 702

E-mail: pzslomna@seznam.cz

  

GALERIE LOMNA Budynek