Nahoru

SFUMATO

Język polski -  SFUMATO - Spływające czytanie w klasie pierwsze

Oficjalne strony projektu SFUMATO - ABC Music

Matematyka wg prof. Hejnego

Rodzice zainteresowani nowym nauczaniem matematyki mają możliwość absolwowania krótkiego elektronicznego kursu na stronach: http://www.h-mat.cz/pro-rodice
Po zgłoszeniu się każdy otrzymuje e-mailem "Příručku pro rodiče"

Strony internetowe, na których dzieci mogą ćwiczyć rozwiązywanie zadań z różnych środowisk na poziomie klas 1 - 6. Wygodą jest automatyczna kontrola odpowiedzi.