Nahoru

Historia szkoły

Szkoła w Łomnej Dolnej

Historia szkolnictwa w Dolinie Łomnej sięga roku 1830, kiedy rozpoczęła działalność pierwsza szkoła w prywatnym budynku, nieprzystosowanym do takiej działalności. W roku 1852 gmina wybudowała własny obiekt, który był umiejscowiony na Matyszczynej Łące. Był to budynek drewniany ,w którym znajdowała się jedna klasa oraz pomieszczenie dla nauczyciela.    
    


Obecnie można go oglądać w skansenie w Rożnowie, gdzie został przewieziony w 1974 roku. Jego dokładna replika została zbudowana w roku 2006 i pełni rolę muzeum. Znajduje się obok budynku szkolnego. Ten został wybudowany w latach 1874-1875, już jako budynek murowany z wieżyczką, gdzie umiejscowiony był dzwon, spełniający rolę zegara i syreny alarmowej zarazem. Dzięki takiej architekturze budynek nazywano –Szkołą pod Dzwonem.W czasie drugiej wojny światowej stacjonowali tu niemieccy żołnierze. Doprowadziło to do wielu zniszczeń i dewastacji. Jednak z wyjątkiem tego smutnego okresu w szkole cały czas uczono po polsku.        

Kolejne remonty pozwalały na jego pełne wykorzystanie. Ostatni – generalny przebiegł w roku 2006 i najbardziej upodobnił budynek do jego pierwotnego wyglądu. Obecnie łomniańska szkoła jest filią Szkoły Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Jabłonkowie.  

Szkoła na Kamienitym                            

Szkoła na Kamienitym to właściwie druga dolnołomniańska szkoła. Wybudowana została w 1934 roku,  w czasach Pierwszej Republiki,  przez garstkę zapaleńców z panem Lisztwanem na czele.  W czasie okupacji szkołę zamknięto.          Po  II wojnie  światowej ( w 1954 roku ) szkoła została ponownie otwarta, uczęszczało do niej dziewięcioro  uczniów i były poważne przesłanki  by sądzić, że na pewno jakiś czas będzie funkcjonować . Na tej placówce pracowało jeszcze wielu młodych zapaleńców i działaczy-pedagogów. Uczył tam między innymi  młody  Gustaw Sajdok, absolwent Gimnazjum Pedagogicznego w Orłowej oraz Władysław Młynek.          

Niestety z powodu bardzo małej liczby dzieci szkoła na  Kamienitym została zamknięta w 1970 roku.