Nahoru

Škola pro všechny III (šablony)


Číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0013954
Zahájení realizace projektu: 1.9. 2021
Ukončení realizace projektu: 30.6. 2023
Finanční výše podpory: 
Název projektu:  Škola pro všechny III
Délka realizace: 22 měsíce  

 
Od 1.9. 2021 realizuje naše škola vybrané šablony výzvy v rámci projektu Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro ZŠ III.

 Cílem projektu je personální posílení našeho týmu o školního speciálního pedagoga, školního asistenta, dále doučování žáků ohrožených školním neúspěchem, klub pro žáky, projektový den ve výuce a projektový den mimo školu.