Organizacja Roku Szkolnego 2022/2023

Organizacja Roku Szkolnego 2022/2023

 

1. 9. 2022

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego

28. 9. 2022

Święto Państwowe

26. - 27. 10. 2022

Jesienna przerwa świąteczna

28. 10. 2022

Święto Państwowe

17. 11. 2022

Święto Państwowe

 18.11.2022

 Dodatkowy dzień wolny od nauki

23. 12. 2022 - 2. 1. 2023

Zimowa przerwa świąteczna

31. 1. 2023

Uroczyste Rozdanie Świadectw

Szkoła podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Łomnej Dolnej

 Łomna Dolna 70

739 91 Jabłonkow