Organizacja Roku Szkolnego 2018/2019

 
 03. 09. 2018    Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego
 28. 09. 2018  Święto państwowe
 29. - 30. 10. 2018  Jesienna przerwa świąteczna
 22. 12. 2018 - 02. 01. 2019  Zimowa przerwa świąteczna
 3. – 4. 01. 2019  Dni wolne od nauki
 31. 01. 2019   Uroczyste Rozdanie  Świadectw
 01. 02. 2019   Ferie półroczne
 18. 02. – 24. 02. 2019        Ferie wiosenne
 18. 04. 2019   Wiosenna przerwa świąteczna
 19. 04. 2019    Święto państwowe
 22. 04. 2019  Poniedziałek Wielkanocny
 01. 05. 2019    Święto państwowe
 08. 05. 2019   Święto państwowe
 27. 06. 2019  Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego
 28. 06. 2019  Dodatkowy dzień wolny od nauki
 01. 07. – 31. 08. 2019     Wakacje
    

Szkoła podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Łomnej Dolnej

 Łomna Dolna 70

739 91 Jabłonkow