Organizacja Roku Szkolnego 2020/2021

 1. 9. 2020  Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego
 29. - 30. 10. 2020  Jesienna przerwa świąteczna
 23. 12. 2020 - 3. 1. 2021 Zimowa przerwa świąteczna 
 28. 1. 2021  Uroczyste Rozdanie Świadectw
 29. 1.2021  Ferie półroczne
 1.3.2021 - 7. 3. 2021  Ferie wiosenne
 1. 4.  - 5. 4. 2021  Wiosenna przerwa świąteczna
 29. 6. 2021  Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego
 30. 6. 2021  Dodatkowy dzień wolny od nauki
 1. 7. - 31. 8. 2021  Wakacje 
 1. 9. 2021  Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego

Szkoła podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Łomnej Dolnej

 Łomna Dolna 70

739 91 Jabłonkow