Organizacja Roku Szkolnego 2018/2019

 2. 9. 2019  Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego
 28. 10. 2019 Świȩto państwowe
 29. - 30. 10. 2019  Jesienna przerwa świąteczna
 19. 11. 2019 Rada Pedagogiczna 
 20. - 27. 11. 2019 Konsuktacje z Rodzicami 
 23. 12. 2019 - 3. 1. 2020 Zimowa przerwa świąteczna 
 30. 1. 2020 Uroczyste Rozdanie Świadectw
 31. 1.2020 Ferie półroczne
 24. 2. - 1. 3. 2020 Ferie wiosenne
 9. 4.  - 13. 4. 2020 Wiosenna przerwa świąteczna
 10. 4. 2020 Święto państwowe 
13. 4. 2020  Święto państwowe
21. 4. 2020  Rada Pedagogiczna  
 22. 4. - 26. 4. 2020  Konsuktacje z Rodzicami 
1. 5. 2020  Święto państwowe  
8. 5. 2020  Święto państwowe  
22. 6. 2020  Rada Pedagogiczna   
 26. 6. 2020 Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego
 29. - 30. 6. 2020 Dodatkowe dni wolne od nauki
 1. 7. - 31. 8. 2020 Wakacje
 1. 9. 2020 Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego

Szkoła podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Łomnej Dolnej

 Łomna Dolna 70

739 91 Jabłonkow