Organizacja Roku Szkolnego 2020/2021

Organizacja Roku Szkolnego 2021/2022

 

1. 9. 2021

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego

27. 9. 2021

Dodatkowy dzień wolny od nauki

28. 9. 2021

Święto Państwowe

27. - 29. 10. 2021

Jesienna przerwa świąteczna

28. 10. 2021

Święto Państwowe

17. 11. 2021

Święto Państwowe

23. 12. 2021 - 2. 1. 2022

Zimowa przerwa świąteczna

31. 1. 2022

Uroczyste Rozdanie Świadectw

4. 2. 2022

Ferie półroczne

14. 3. 2022 - 20. 3. 2022

Ferie wiosenne

14. 4 . 2022  - 18. 4. 2022

Wiosenna przerwa świąteczna

15. 4. 2021

Święto Państwowe

18. 4. 2021

Święto Państwowe

29. 6. 2022

Uroczyste Zakończenie Roku Szkolnego

30. 6. 2022

Dodatkowy dzień wolny od nauki

1. 7. - 31. 8. 2022

Wakacje

1. 9. 2022

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego

Szkoła podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Łomnej Dolnej

 Łomna Dolna 70

739 91 Jabłonkow