Základní škola H. Sienkiewicze s polským jazykem vyučovacím Jablunkov, příspěvková organizace, elokované pracoviště Dolní Lomná

Szkoła Podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Jabłonkowie filia Łomna Dolna

Siedziba - sídlo: 739 91  Dolní Lomná 70
Status prawny - právní forma: jednostka budżetowa - příspěvková organizace

Telefon: + 420 558 358 724
                + 420 778 168 702
E-mail: pzslomna@seznam.cz

 
 


Szkoła podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Łomnej Dolnej

 Łomna Dolna 70

739 91 Jabłonkow