LISTA POZYCJI W KALENDARZU NA 9. 2023

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2023/2024

4.9.2023Szkoła podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Łomnej Dolnej

 Łomna Dolna 70

739 91 Jabłonkow