LISTA POZYCJI W KALENDARZU NA 9.10.2019

1. Lekcja basenu kl. 2, 3

9.10.2019Szkoła podstawowa im. H. Sienkiewicza z Polskim Językiem Nauczania w Łomnej Dolnej

 Łomna Dolna 70

739 91 Jabłonkow